Szakmai beszámoló projektszinten

logok

Leonardo mobilitási projekt szakmai értékelés

Tanáraink a Tempus Közalapítvány Leonardo mobilitás pályázata révén első ütemben eljutottak Madridba, Londonba, Torinóba, ahol a helyi cirkusziskolák működésébe nyertek betekintést. Az itt tapasztalt szakmai megoldások beilleszkedtek az iskola pedagógiai programjába és megjelennek a bemutatott produkciókban is.
A Leonardo mobilitás program iskolánk által kitűzött célja a szakmai és művészeti képzés európai jelegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése európai szakmai tapasztalatok formájában.

Kiemelten megfogalmazott elvárás volt, hogy megismerjük a fogadó intézmények működésének pedagógia és gazdasági alap elveit.
Ennek megfelelően arra törekedtünk, hogy a kiutazók megismerjék a fogadó intézmény: -gazdasági működésének alapjait -a beiskolázott növendékek kiválasztásának gyakorlatát -az alkalmazott képzési, pedagógiai módszereket és tematikát, közép és hosszú távú szakképzési
célokat -a szakmai munka tervezését -az intézmények kapcsolatát a kortárs és rokon művészeti ágakkal – az iskolák kapcsolatát a szűkebb és tágabb társadalmi környezettel és egyéb intézményekkel. Megállapítható, hogy a legnagyobb különbség abban volt felfedezhető, hogy a fogadó iskolák
koncepciója és nevelési elvei alapjában megegyeznek a Baross Imre artistaképző által is folytatott gyakorlattal. Gazdálkodásuk azonban jobban tervezhető ezért a képzés egyes szintjein sokkal hatékonyabb a működésük.
Több olyan terület volt, amelynek megismerése nálunk is változást indított el. Az iskolák társadalmi kapcsolatai jóval szélesebbek, mint nálunk, ismertségük nagyobb és elfogadottabb. Nagyobb számú és már előképzettséggel rendelkező fiatalok köréből tudnak válogatni így a felkészítés színvonala magasabb, már a képzés első hónapjaiban is.
Míg nálunk a szakképzésben központilag meghatározott kiválasztási és képzési program működik, sok esetben létszám és oktatott tananyag vonatkozásában is, az európai példák ennél rugalmasabb rendszert követnek. A művészet szakmai képzés lényeges eltérése abban jelentkezik, hogy sokkal nagyobb szerepet kap a tanulás folyamatában a kreativitás, az önálló elképzelések kimunkálása.

Az iskolák oktatói gárdája és szakmai irányítói nagyobb szabadságot élveznek, sokkal inkább személyre szabott képzési tervet tudnak megvalósítani. Lehetőség van a kisebb létszámú csoportokra, adott esetben célirányos egyéni és kiscsoportos képzésre. Ennek természetesen a gazdasági háttér is szilárd alapot jelent.

A Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola projektben részt vevő tanárai számár a leghasznosabb a külföldön alkalmazott új oktatási módszerek megismerésén túl az volt, hogy közvetlenül a gyakorlatban konzultálhattak a külföldi hasonló területen dolgozó szakemberekkel. Mindezt úgy, hogy lehetőségük nyílt saját, itthon eredményesen alkalmazott oktatási módszereik bemutatására. Tapasztalatot szerezhettek egy más típusú, a kreativitást, önmegvalósítás másként értelmező és alkalmazó rendszerről, amelyben hatékonyan jelenik mag a régi és az új cirkuszművészet. Tökéletesedett általános és szakmai nyelvismeretük.
Értékesek voltak az iskolák szervezeti és pedagógiai felépítésének, módszereinek megismerése, továbbá, a gyakorlatban felépített, tervezett modulok rendszerének működése.
Budapest, 2014. november

Oláh Miklós

igazgató