Magunkról

A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium (2016. aug. 31-ig Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola) elődje az Állami Artistaképző Intézet 1950 decemberében nyitotta meg kapuit, akkor még mint Állami Artistaképző Iskola. Az első évfolyam 1951 januárjában indult, 15 tehetséges növendékkel és néhány fős lelkes tanári apparátussal. Ez a kis iskola volt a magja a magyar artistaművész képzés központjának, mely az elmúlt évtizedek során számos fiatal artistát bocsátott útjára. 1973-ban készült el az iskola mai épülete.

Az artistaképző iskola létrehozásában, majd 1980-ban intézeti rangra emelkedésében komoly érdemei voltak az iskola első igazgatójának, Baross Imrének, aki egészen 1986-ban bekövetkezett haláláig állt az intézet élén. Munkásságának elismeréseképpen a fenntartóváltozás alkalmával az iskola névadójának választotta.

A korábban az Oktatási Minisztérium fenntartásában működő iskolát 2007. szeptember 1-től a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. elődje vette át, mint fenntartó, ezzel a hazai artista és cirkuszművészet egységes szerkezetébe integrálva.

Az elmúlt évtizedek alatt az Artistaképző jelentős változásokon ment át. Ma már évente 150 növendék, közel 30 tanár irányításával készül választott pályájára. Tantestületünket komoly művészi pályafutással rendelkező kiváló artisták, kitűnő torna szakedzők valamint tánc-, zene- és pantomim művésztanárok alkotják.

Az artista szakmai képzés 8+1 éves, 4 éves előkészítő és 4 éves szakos, 1 éves artistaművész képzésből áll. A tanulók 5. osztályos (10 éves) kortól nyerhetnek felvételt, azonban felzárkóztató osztályt is indítottunk a felvételi vizsgán tehetségesnek ítélt, idősebb diákok számára. A 8. év végén szakmai vizsgát tesznek a növendékek a szakmai vizsgabizottság előtt, sikeres vizsga esetében a 2010 előtt beiratkozók OKJ 33-1899-01 középszintű artista szakképesítést szerezhettek. Az új OKJ-s képzés már 54-212-01 számon folyik.

Az egyéves artista I. (artistaművész) képzésre akkor jelentkezhet a tanuló, ha rendelkezik az artista bizonyítvánnyal és a középiskolában megszerezte az érettségit. A tanév végi vizsga feltétele egy szakdolgozat és egy újabb szakmai gyakorlati bemutató.

Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, hogy növendékeink számára színvonalas és gyakorlatközpontú képzést biztosítsunk. Célunk, hogy a gyerekek a szakmai felkészültség mellett, szakma iránt érdeklődő, sokoldalú, kreatív, nyitott gondolkodású, választott pályájuk iránt elhivatott artistaművészekké váljanak. A képzés célja olyan korszerű szakmai felkészültséggel rendelkező artisták képzése, akik képesek cirkuszban, varietében a szakképesítésüknek megfelelő feladatok ellátására, önállóan vagy csoportosan. Továbbá képesek az előadó-művészet rokon területein (színház-, film-, pantomimművészet-, kaszkadőr) képzettségüknek, képességüknek megfelelő feladatok ellátására. Artistaművész (felsőfokú) szakképesítés esetében a képzés célja a fentieken túl mélyebb és kiterjedtebb tudásanyag elsajátítása, melynek birtokában az artistaművész képes produkciója folyamatos fejlesztésére, új produkciók megalkotására.

Az elmúlt években jelentkező, úgynevezett „újcirkuszi” irányzatok, törekvések az egész oktatási szemléletmódot átalakította. Ennek fényében fokozottan törekszik az iskola a társművészeti kapcsolatok kialakítására, ápolására. Az oktatás területén alapvető célunk, hogy minél felkészültebb, színvonalasabb és sokrétűbb képzésben vegyenek részt a növendékek annak érdekében, hogy a tanulmányaik befejezését követően több területen is el tudjanak helyezkedni.

2016-ban a már meglévő Városligeti fasori székhely és a MACIVA Művésztelep mellett három feladatellátási hellyel bővült iskolánk. Jelenleg a közismereti oktatás 5. és 9. évfolyamon a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumába került át, valamint átvettük a Békéscsabai Színitanházat a Gyulai Szakképzési Centrumtól.

Az artistaképzésen túl több előadóművészethez kapcsolódó szakkal, érettségi utáni szakképesítéssel bővült az oktatási területünk. Intézményünkben továbbra is zömmel artista és artistaművész szakmai képzés folyik. Békéscsabán egyelőre csak érettségi utáni OKJ-s szakképesítést lehet szerezni (színész, táncos, színháztechnikus-szcenikus, divat- és stílustervező ), a következő tanévtől azonban – terveink szerint – beindul a középiskolai oktatás a Bartók Béla Művészeti Szakgimnáziumban.

A külföldi kapcsolataink intenzitása évek óta erősnek mondható, köszönhetően artistagáláknak és fesztiváloknak, valamint annak, hogy a FEDEC (Európai Artistaiskolák Szövetsége) tagjaként többen ismertek meg minket. Évente látogatnak hozzánk a világ nagy cirkuszainak képviselői fiatal tehetségek után kutatva.

Az Erasmus projekten keresztül megismerkedhettünk más artistaképzők működésével London, Madrid, Torino, Bristol, Toulouse, Turku iskoláiban.

Más csereprogram keretében tanulóink és tanáraink Berlinben, a franciaországi Domont-ban, valamint Ukrajna több városában jártak.

Külföldi és magyar cirkuszfesztiválokon is részt vettünk (Budapest, Monte-Carlo, Auch, Wiesbaden, Dnyepropetrovszk, Kijev, Lvov). 2016-ban például a Wiesbadeni Ifjúsági Cirkuszfesztivál 1. helyezését és a különdíjat hozta el az 5 diákból álló gumiasztal-sitz csoportunk.

 

Iskolánk akkreditált tehetségpont.