Felvételi

AZ ARTISTA SZAKKÉPZÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI

Az iskolába felvételét kérheti minden 10-14 éves gyermek. Optimális olyan kisiskolások jelentkezése, akik mozgékonyak, tele vannak energiával és még nem éreztek késztetést egy konkrét sportág felé sem. Szintén ideális azok jelentkezése, akit a szülök, nem akarnak kitenni a versenyszerű élsport nehézségeinek. Kivételes esetben felvételét kérheti 16 éves korig, az a magasabb évfolyamba járó tanuló, aki az Intézet profiljába tartozó szakmai előképzettséggel rendelkezik (pl. szertorna, ritmikus sportgimnasztika, súlyemelés, küzdősportok, tánc, zsonglőrözés, egyensúlyozás stb.). Rendkívüli esetben felvehető az a tanuló is, aki olyan egyéni speciális adottságokkal rendelkezik, melyek a pályára alkalmassá teszik (pl. nagyfokú hajlékonyság). A növendékek 5. évfolyamtól járhatnak az intézménybe. 2016 szeptemberétől az Iskola közismereti tantárgyakat is oktat az 5. és 9. évfolyamos kortól, felmenő rendszerben.

A felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám 52 pont. Az a jelentkező vehető fel az Iskolánkba, akit a felvételi bizottság alkalmasnak talál. Rendkívüli esetben felvehető az a jelentkező is, akinek pontszáma nem éri ugyan el a felvételhez szükséges minimumot, de olyan egyéni speciális adottságokkal rendelkezik, melyek a pályára alkalmassá teszik (pl. nagyfokú hajlékonyság).

Felvételi vizsgakövetelmények

A felsorolt követelmények tájékoztató jellegűek, az intézmény a változtatás jogát fenntartja!

 

1.Ritmusgyakorlatok

 • adott ritmus visszatapsolása 2 pont
 • zenére járás 2 pont

 

2.Ruganyosság

 • ugrókötél  2 pont
 • szökdelés, váltakozó magasságban (egy kicsi, egy nagy)  2 pont
 • szökdelés, zsámolyra föl-le     2 pont

 

3.Egyensúly

 • Flamingó próba – egy lábon állás 1 percig (zsámolyon) 4 pont

 

4.Ügyesség

 • Kislabda átdobása egyik kézből a másikba váltakozó magassággal, oda-vissza  2 pont
 • zsonglőr karikák forgatása kézfejen, alkaron, előre és hátra 2 pont

 

5.Hajlékonyság

 • Terpeszülésben törzshajlítás előre, mellkas érinti a talajt  2 pont
 • Nyújtott ülésben törzshajlítás előre, mellkas érinti a lábakat 2 pont
 • Híd (karok függőlegesen nyújtva)      2 pont
 • Spárga, combok érintik a talajt (mind a három oldalra) 3 pont
 • Hanyatt fekvésben karcsúsztatás hátsó rézsútos magastartásba  2 pont

 

6.Erő

 • Mászás-függeszkedés kötélen, állásból indulva  3 pont

 

 • Ülőtartás bordásfalon hátsófüggésben, lábak vízszintesek 2 pont

10-12 éves korig:                lányok: 3 mp       fiúk: 5 mp

13-14 éves korig:                lányok: 5 mp       fiúk: 7 mp

14 év fölött:                         lányok: 7 mp       fiúk: 9 mp

 

 • Mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás (karok párhuzamosan, könyök hátrafelé mozog) 2 pont

10-12 éves korig:                lányok:5 db         fiúk: 10 db

13-14 éves korig:                lányok: 9 db        fiúk: 14 db

14 év fölött:                         lányok: 13 db      fiúk: 18 db

 

 • Húzódzkodás 2 pont

10-12 éves korig:                lányok:3 db         fiúk: 5 db

13-14 éves korig:                lányok: 5 db        fiúk: 7 db

14 év fölött:                         lányok: 7 db        fiúk: 10 db

 

7.Talajgyakorlati elemek

 • Fejállás 2 pont
 • Kézállás  2 pont
 • Cigánykerék 2 pont
 • Gurulóátfordulás előre és hátra  2-2 pont

 

8.Szabadon választott gyakorlatok bemutatása – összhatás: 4 pont

 • 14 év fölötti jelentkezők részére megszerzett sportági tudás bemutatása, illetőleg a szaktanárok által kért, speciális igényeknek való megfelelés kötelező! Táncos koreográfiák bemutatását nem kérjük!
 • A felvételi vizsgára az ellenőrző könyvet, vagy bizonyítványt el kell hozni, mert a közismeretben megszerzett osztályzatokat is figyelembe vesszük.
 • Az intézmény a változtatás jogát fenntartja, de azonos feltételeket biztosít a jelentkezők számára!

ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 52 PONT