A 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról

· Az iskola a tanév befejezését követően a bizonyítvány másolatát elektronikus úton eljuttatja az érintett szülő/törvényes képviselő részére.

· A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője/törvényes képviselője az új iskolába személyesen vagy elektronikusan is beiratkozhat.

· Elektronikus beiratkozás módja: a KRÉTA e-Ügyintézés felületen zajlik, 2020. június 15-től biztosít a szülő/törvényes képviselő részére egy „Beiratkozás középfokú intézménybe” fület, melyen a tanuló adatait be tudja küldeni a középfokú intézménybe. Itt meg kell adni, hogy meddig van lehetőség a szülőnek/törvényes képviselőnek az adatok elektronikus úton történő megküldésének.

· A középfokú iskola lehetőséget biztosít arra, hogy ha a szülő/törvényes képviselő a KRÉTA rendszeren keresztül nem tudja a kért adatokat megküldeni, akkor a 2020/21. tanév első napján bemutathassa a személyi azonosításra alkalmas iratokat.

· Lehetővé kell tenni a diákigazolvány igénylés későbbi időpontjának benyújtását.